สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 หัวข้อ "1ปี กสทช. กับความหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย"

NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 หัวข้อ "1ปี กสทช. กับความหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย"
 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงาน กสทช. ได้จัดเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 หัวข้อ "1ปี กสทช. กับความหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย" กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนาโดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค