สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5

เสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5
 
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "จรรยาบรรณสื่อกับการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์" ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต