สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เสวนากองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิคนพิการและคนด้อยโอกาส

เสวนากองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิคนพิการและคนด้อยโอกาส
 
               เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555 ได้มีการจัดเสวนา เรื่อง " กองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิคนพิการและคนด้อยโอกาส" โดยมี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวเปิดการเสวนา และมี รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ นายพากเพียร สุนทรสิต ผอ. กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม และอาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผอ.ฝ่ายวิจัยประยุกต์และบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (NECTEC) ร่วมเสวนาครั้งนี้ เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อทราบถึงลักษณะปัญหารวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและเทียบเท่าคนปกติในด้านเทคโนโลยี ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-118 อาคาร อิมแพ็ค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี