สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เสวนากองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

เสวนากองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการจัดเสวนา เรื่อง " กองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค" โดยมี นายนันทพล กาญจนวัฒน์ กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวเปิดการเสวนา และมีนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. (คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม) กับคุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. (คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์) ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ