สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านการสื่อสาร ประเทศสหรัฐอเมริกา (FCC) เข้าพบ กสทช‏

เจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านการสื่อสาร ประเทศสหรัฐอเมริกา (FCC) เข้าพบ กสทช‏
 
               ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านการสื่อสาร ประเทศสหรัฐอเมริกา FCC (Federal Communucations Commissios) ประกอบด้วย Director Telecommunication and Informations และ Senior Industry Economist เข้าพบ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ รสทช.ประเสริฐ อภิปุญญา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกัน ณ สำนักงาน กสทช.