สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เครือข่ายประชาชนผู้ต้องการ​ใช้ 3G มอบดอกไม้ให้กำลังใจ กสทช.

เครือข่ายประชาชนผู้ต้องการ​ใช้ 3G มอบดอกไม้ให้กำลังใจ กสทช.
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. เครือข่ายประชาชนผู้ต้องการ​ใช้ 3G จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เดินทางมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อชื่นชมและมอบดอกไม้ให้​กำลังใจคณะกรรมการ กสทช. ผลักดันให้เกิดโทรศัพท์ระบบ​ 3G ในประเทศไทยโดยเร็ว โดยมี พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ประธาน กทค. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. รับมอบดอกไม้ และให้การต้อนรับ