สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศ กสทช เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอ

สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศ กสทช เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศ กสทช เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยมี รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก