สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจประกอบกิจการเคเบิ้ลฯและทีวีดาว

สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจประกอบกิจการเคเบิ้ลฯและทีวีดาวเทียม มายื่นขอรับใบอนุญาต 3 ประเภท
 

              เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจประกอบกิจการเคเบิ้ลฯและทีวีดาวเทียม มายื่นขอรับใบอนุญาต 3 ประเภท ได้แก่


              - ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
             - ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)
               - ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา