สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เปิดการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz

สำนักงาน กสทช. เปิดการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz
 
               วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555  สำนักงาน กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขานุการ กสทช. เปิดการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้สื่อมวลชน ได้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการจัดประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น และเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงาน กสทช.