สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 13 (ระนอง)จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื

สำนักงาน กสทช. เขต 13 (ระนอง)จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 

              สำนักงาน  กสทช. เขต 13 (ระนอง)  โดยนายวัลลภ ญาณจรูญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต13 (ระนอง) ได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณป่าชายเลน   ต.บางริ้น   อ.เมือง   จ.ระนอง โดยมี พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน กสทช.เขต 13 (ระนอง) พร้อมด้วย นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้จำนวน กว่า 200 กว่าคน โดยมีกล้าไม้ที่นำมาปลูก บนเนื้อที่ 8 ไร่ จำนวน 4,200 ต้น