สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา CEO Networking Forum ในหัวข้อ Going Beyon

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา CEO Networking Forum ในหัวข้อ Going Beyond 3G:Opportunities and Competition
 

กสทช. ร่วมกับ ตลท. จัดเสวนา CEO Networking Forum Going Beyond 3G : Opportunities and Competition

                เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดเสวนา CEO Networking Forum ในหัวข้อ Going Beyond 3G : Opportunities and Competition ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค. พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตและโอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้ยุค 3G” และ “บทเรียนจากการประมูล 3G และแนวทางในอนาคต” อีกทั้ง ได้เชิญเอกชนร่วมเสวนา โดยมี คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และคุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                ภายในงานได้เสวนาถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากโครงข่ายโทรคมนาคมระบบ 3G  แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคที่สังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจเชื่อมโยงถึงกันได้หมด ทำให้ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหาแนวทางใหม่ เพื่อสร้างความความเติบโต และแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการ พื้นที่การให้บริการ และราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และประชาชนคนไทยต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

               วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา CEO Networking Forum ในหัวข้อ Going Beyond 3G:Opportunities and Competition พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อนาคตและโอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้ยุค 3G" และ"บทเรียนจากการประมูล 3G และแนวทางในอนาคต" ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 
   บทเรียนจากการประมูล 3G และแนวทางในอนาคต.pdf (154 KB)