สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. จัดเสวนา “คืนชีพบัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา”

สำนักงาน กสทช. จัดเสวนา “คืนชีพบัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา”
 

               วันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนา “คืนชีพบัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การเสวนาฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบัตรผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว ผู้ดำเนินรายการ  ผู้ประกอบวิชาชีพ จากกิจการกระจายเสียงและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 400 คน

               โดยมี พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท กสทช. กับบัตรผู้ประกาศ” ต่อจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “คืนชีพบัตรผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา” โดยมีวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ได้แก่นางปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นางสาวทวินันท์ คงคราญ ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นายภูธเนศ หงษ์มานพ นักแสดง โดยมีนายแอนดี้ เขมพิมุก เป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากบรรยายพิเศษและการเสวนาดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้บริการจัดทำบัตรผู้ประกาศของสำนักงานฯ สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรผู้ประกาศภาษาไทย(กลาง) จากกรมประชาสัมพันธ์แล้ว  และต้องการขอรับบัตรผู้ประกาศจากสำนักงาน กสทช. ด้วย