สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโ

สำนักงาน กสทช.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ กระทรวงกลาโหม
 
     สำนักงาน กสทช.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ระหว่าง สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กับ กระทรวงกลาโหม โดยพล.อ.วิทวัส รชตะนันทร์ โดยมีพล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 - 14.45 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.