สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช.จัดงานสัมมนาและจัดนิทรรศการของสมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการ และด้อยโอกาส ประเทศไทย และงาน

สำนักงาน กสทช.จัดงานสัมมนาและจัดนิทรรศการของสมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการ และด้อยโอกาส ประเทศไทย และงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2012
 
               วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 11.00 – 14.45 น. สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาและจัดนิทรรศการของสมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการ และด้อยโอกาส ประเทศไทย และงานเลี้ยงตอนรับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2012 โดยมี พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช., พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และ ประธาน กทค., รศ.ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์ กสทช. และ นายฐากร ตัณฐสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมให้การตอนรับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.