สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับโลก The 19th ITS Biennial Conference 2012 (ITS 2012 Bangkok)

สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับโลก The 19th ITS Biennial Conference 2012 (ITS 2012 Bangkok)
 

              ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 กสทช. ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับโลก The 19th ITS Biennial Conference 2012 (ITS 2012 Bangkok) ระหว่าง วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการและผู้สนใจในแวดวงโทรคมนาคมจากทั่วทุกมุมโลกลงทะเบียนเข้า ร่วมอย่างคับคั่ง
             โดยมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ขึ้นบรรยายในหัวข้อ "3G The Revolutionary Change in Thailand" และ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ขึ้นบรรยายในหัวข้อ "Digital Terrestrial Roadmap for Thailand"