สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ICT & Disaster Relief : T

สำนักงาน กสทช. กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ICT & Disaster Relief : The Use of Telecommunication/ICT in Disaster Management
 
              ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 กสทช. รศ. ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เรื่อง ICT & Disaster Relief : The Use of Telecommunication/ICT in Disaster Management ณ โรงแรม Pullman Hotel G Silom โดยการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2555