สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ภารกิจ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคนาคม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2555

ภารกิจ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคนาคม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2555
 

    เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2555   ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  ให้สัมภาษณ์สด ในรายการข่าวเด่นคนดัง   ณ. สถานีโทรทัศน์ TNN 24  อาคารทิปโก้ชั้น 5  ในหัวข้อ “คืบหน้าประมูล 3G ”  เพื่อประชาสัมพันธ์การประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555