สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
 

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2555 ประธาน กสทช. กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ สำนักงาน กสทช.