สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ "ความร่วมมือในการทดลองระบบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ในร

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ "ความร่วมมือในการทดลองระบบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล"
 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. และ ประธาน กสท. กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ "ความร่วมมือในการทดลองระบบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล" ระหว่าง สำนักงาน กสทช. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9), และกรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) เพื่อการทดลองอุปกรณ์โครงข่ายระบบวิทยุโทรทัศน์ร่วมกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว