สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีมอบใบอนุญาตสำหรับผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

พิธีมอบใบอนุญาตสำหรับผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 
               วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดการประชุมเพื่อมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. และ ประธาน กสท. กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ร่วมพิธีมอบใบอนุญาตสำหรับผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร