สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน
 
               เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 สำนักงาน กสทช. โดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พันเอก นที ศุกลรัตน์ และ พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. กสทช. ลสทช. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน