สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีการเนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน กสทช.

พิธีการเนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน กสทช.
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ประธาน กสทช. กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรักษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน สักการะ