สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สด รายการข่าว 5 หน้า 1

พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สด รายการข่าว 5 หน้า 1
 
              ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2555 กสทช.พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. สัมภาษณ์สดในรายการข่าว 5 หน้า 1 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 หัวข้อ "Go Digtal Thailand การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ ระบบดิจจิตอลของประเทศไทย"