สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. สัมภาษณ์ รายการ สดยามเช้า ไพศาล มังกรไชยา

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. สัมภาษณ์ รายการ สดยามเช้า ไพศาล มังกรไชยา
 

               ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ประธาน กสทช.  พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี สัมภาษณ์ใน สดยามเช้า ไพศาล มังกรไชยา ณ ช่อง 9 อสมท. หัวข้อเรื่อง "  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุก "