สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. สัมภาษณ์ รายการ จับประเด็น ข่าวร้อน

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. สัมภาษณ์ รายการ จับประเด็น ข่าวร้อน
 

ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 ประธาน กสทช.  พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี สัมภาษณ์ในรายการ จับประเด็น ข่าวร้อน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กอบทับบก ช่อง 5 หัวข้อเรื่อง "  ก้าวสู้ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุก "