สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ให้สัมภาษณ์รายการ คำตอบข่าว The Answer

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ให้สัมภาษณ์รายการ คำตอบข่าว The Answer
 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555  ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้สัมภาษณ์รายการ คำตอบข่าว The Answer ถึงเรื่อง " ประมูลคลื่นเพื่อให้คนไทยได้ใช้ 3G มาตรฐานโลก" ณ สถานีข่าว TNN 24