สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทำความเข้าใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิ

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทำความเข้าใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 3 ฉบับ
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทำความเข้าใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 3 ฉบับ โดยมีนายต่อพงศ์ เสวานนท์ ประธานอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 3 ฉบับ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค