สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > บอร์ด กทค. ผนึกกำลัง 3 ประสาน เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการฯวุฒิสภา

บอร์ด กทค. ผนึกกำลัง 3 ประสาน เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการฯวุฒิสภา
 
     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  และ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์  กสทช.ในกิจการโทรคมนาคม  เข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  (วุฒิสภา)  และคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม  (วุฒิสภา) เพื่อให้ข้อเท็จจริง ตลอดจนความคืบหน้าในการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน  2.1 GHz  ที่จะนำไปใช้ในเทคโนโลยีระบบ 3 จี   เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของ กสทช. ในการผลักดันให้การประมูลครั้งนี้มีความโปร่งใส  ไม่มีการฮั้ว  หรือ กำหนดราคาตั้งต้นที่ 4,500 ล้านบาทต่อ 5  MHz เพื่อไปเอื้อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อย่างที่เป็นข่าว นอกจากนี้คณะกรรมาธิการทั้ง 2 คณะ ยังได้ให้กำลังใจต่อ กสทช.  ในการขับเคลื่อนการประมูลครั้งนี้ให้เป็นผลสำเร็จ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ กสทช. ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อสร้างความเข้าใจ ว่า ระบบเทคโนโลยี 3 จี มีความสำคัญแก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทยอย่างไร   ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนจากกระแสข่าวเชิงลบ ต่อการจัดประมูลคลื่น 3 จี ครั้งนี้