สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > บอร์ดกทค. เข้าชี้แจง กมธ.สื่อสารฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานหลังจากการจัดประมูล3G

บอร์ดกทค. เข้าชี้แจง กมธ.สื่อสารฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานหลังจากการจัดประมูล3G
 
     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธานกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม  , ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.  , รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กสทช.  ,     พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กสทช.   ,  นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. พร้อมด้วยพนักงานของสำนักงาน กสทช.  เข้าชี้แ จงถึงความคืบหน้าต่างๆ ภายหลังจากการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ของ กสทช. ต่อคณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม ที่มี นายปรีชาพล พงษ์พานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย  เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ   ณ. อาคารรัฐสภา