สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > บอร์ดกทค.ชี้แจง กมธ. วิทย์ฯ วุฒิสภา ในการจัดประมูล 3G

บอร์ดกทค.ชี้แจง กมธ. วิทย์ฯ วุฒิสภา ในการจัดประมูล 3G
 

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555   พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ   รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์   พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร    และ นพ.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  เข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม   (กมธ.วิทย์ฯ)  วุฒิสภา เพื่อให้ข้อเท็จจริงในการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน  2.1 GHz  ที่จะนำไปใช้ในเทคโนโลยีระบบ 3 จี   ซึ่งภายหลังจากที่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   กมธ.ชุดดังกล่าวได้ให้กำลังใจต่อ บอร์ดกทค.ทั้ง 5 ท่าน  ในการขับเคลื่อนระบบ 3จี ให้เป็นผลสำเร็จ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกสทช.เป็นอย่างมาก  ณ .อาคาร 2  รัฐสภา กรุงเทพฯ