สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยืนหนังสือเอาผิดช่อ

นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยืนหนังสือเอาผิดช่อง 3 กรณียุติละครเหนือเมฆ-2
 
              วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 นายนันทวัฒน์ ปรารภกุล นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยืนหนังสือเอาผิดช่อง 3 กรณียุติละครเหนือเมฆ-2 ให้แก่ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และ ประธาน กสท. ณ สำนักงานกสทช หอประชุมชั้น 1