สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > “ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน 1 )

“ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน 1 )
 

“กสทช.” ร่วมประชุมในเวที “ Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 12”


                ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)       พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร ในการประชุม  “ Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 12”  ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU ) และมี กสทช. จากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งตัวแทนระดับสูงของบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วโลกเข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ นายพลเดช  วรฉัตร  เอกอัครราชทูตไทย  ประจำประเทศศรีลังกา ได้ให้การต้อนรับ      ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  และคณะผู้แทนจาก กสทช. ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างอบอุ่นโดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศและพัฒนาการทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย  ซึ่ง ดร.สุทธิพลได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 3 G ของไทย พร้อมอธิบายกติกาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยืนยันว่ากสทช.ได้จัดทำหลักเกณฑ์การประมูล 3G ที่มีมาตรฐานเป็นธรรมและสอดคล้องกับกติกาสากล โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกาและคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ประจำสถานทูต ได้รับมอบเอกสารประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 3 G  และเอกสารประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 3 G  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป