สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > “ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน 2 )

 
“ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน 2 )
 
เปิดเวทีการประชุม“ Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 12”
 

               เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555  ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม “ Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 12”  ณ โรงแรม Hiton Colombo ประเทศศรีลังกา  ในการนี้ ฯพณฯ Mahinda Rajapakksa ประธานาธิบดี ประเทศศรีลังกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมดังกล่าวอย่างอลังการและประทับใจผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆเป็นอย่างมาก โดยได้ย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมมือกันสร้างกติกาทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับ ดร. Hamadoun  I. Touré  เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU ) ซึ่งย้ำถึงความสำคัญของการจัดเวทีให้ Regulators และผู้นำอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นใหม่ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ประเทศต่างๆใช้แล้วได้ผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจการโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์ในเรื่องโทรคมนาคมเป็นประเด็นสากลที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในทางสากล รวมทั้งสามารถนำแนวทางที่ใช้ได้ผลจากประเทศหนึ่งมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอีกประเทศหนึ่งได้