สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > “ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน4)

“ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน4)
 

เลขาธิการ ITU และรองเลขาธิการ ITU ชื่นชม กสทช.ไทยในการเตรียมการประมูล 3G

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเชิญให้เข้า พบ ดร. Hamadoun I. Touré เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับ ITU ซึ่งมีโครงการร่วมกันหลายโครงการ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ITU ได้ร่วมกับสำนักงาน กสทช. จัด Workshop ในหัวข้อการบริหารจัดการคลื่นความถี่และคณะผู้เชี่ยวชาญของ ITU หลายคนได้ให้ข้อมูลและข้อแนะนำที่มีประโยชน์ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าคลื่นความถี่กับราคาตั้งต้นการประมูล ฯลฯ ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดประมูล 3G ของประเทศไทย อธิบายถึงกฎกติกาของกสทช.ที่ใช้ในการประมูล ซึ่งเลขาธิการ ITU ได้แสดงความสนใจและซักถามในข้อสงสัย ก่อนที่จะแสดงความชื่นชมว่า ทิศทางกิจการโทรคมนาคมภายใต้ กสทช. เดินหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีกติกาการประมูล 3G ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกติกาสากล และตามมาตรฐานของ ITU โดย ดร.สุทธิพลได้มอบเอกสารประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ให้แก่เลขาธิการ ITU อีกด้วย จากนั้นได้เข้าพบและหารือกับ นาย Houlin Zhao รองเลขาธิการ ITU ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม โดยนาย Zhao ได้กล่าวว่า ตนได้ติดตามความคืบหน้าในการจัดประมูล 3G ของประเทศไทย ซึ่งเกิดความล่าช้ามากกว่าหลายประเทศในเอเซีย ทั้งนี้ได้แสดงความเห็นว่าประเทศไทยควรเร่งให้มีการประมูล 3G โดยเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่กสทช.เดินหน้าเรื่องการจัดประมูล 3G อย่างจริงจัง และการดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพลได้ยืนยันว่า กสทช. ดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด และขอให้มั่นใจว่า กสทช.จะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล