สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > งานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

งานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
 
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด “งานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” โดยได้รับเกียรติจาก กสทช.ประวิทย์   ลี่สถาพรวงศา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้บริโภค : จากกิจการโทรคมนาคม สู่กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”ณ ห้องบอลรูม และรีเซฟชั่น ฮอล์ล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์