สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > คณะข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงาน

คณะข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงาน
 
               เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555  พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงานการต้อนรับคณะข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช. โดยมี นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล บรรยายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน บรรยายด้านกิจการโทรคมนาคม ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.