สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การเสวนา เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของกิจการโทรคมนาคมไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 2015

การเสวนา เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของกิจการโทรคมนาคมไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 2015
 
               วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของกิจการโทรคมนาคมไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 2015 โดยมี นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี นายวิชัย เบญจรงคกุล นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ และคุณมณเฑียร บุญตัน ร่วมการบรรยาย ณ ห้องบอลรูม ( Salon B ) โรงแรม Swissotel Le Concorde