สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การสัมมนาเพื่อพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการโฆษณาและสร้างแบบจำลองการกำกับดูแลกันเองของนักโฆษณาในภ

การสัมมนาเพื่อพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการโฆษณาและสร้างแบบจำลองการกำกับดูแลกันเองของนักโฆษณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อ "Advertising Standards-Principles and Practice"
 

              เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์และคณะ ร่วมเป็นผู้แทนภาครัฐในการสัมมนาเพื่อพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการโฆษณาและสร้างแบบจำลองการกำกับดูแลกันเองของนักโฆษณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อ  "Advertising Standards-Principles and Practice" ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเชิญจาก สำนักมาตรฐานการโฆษณาออสเตรเลีย(Advertising Standards Bureau :ASB ) มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากภาครัฐและองค์กรวิชาชีพทางด้านโฆษณาจากประเทศกลุ่มสมาชิก APEC  อาทิ  ออสเตรเลีย แคนนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู

              จากการสัมมนาดังกล่าวนับเป็นประโยชน์กับ สำนักงาน กสทช.เป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการโฆษณาและพัฒนารูปแบบกลไกการกำกับดูแลกันเองในกลุ่มสมาคมวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพในลำดับต่อไป ...