สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ก้าวต่อไปของการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านความมั่นคง ของ กระทรวงกลาโหม"

การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ก้าวต่อไปของการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านความมั่นคง ของ กระทรวงกลาโหม"
 
               เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ก้าวต่อไปของการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านความมั่นคง ของ กระทรวงกลาโหม" โดย พลเรือเอกดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง "ก้าวต่อไปของการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านความมั่นคง ของ กระทรวงกลาโหม" และ พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเเจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์