สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. เร่งแก้ปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายจัดสัมมนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์

กสทช. เร่งแก้ปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายจัดสัมมนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์
 
    กสทช. สุภิญญาฯ มอบ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ จัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

    เมื่อศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปราม  การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร (ไอซีที) และแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) จัดการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรื่อง การกำกับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพฯ

    กสทช.สุภิญญาฯ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาฯครั้งนี้ถือเป็นงานเชิงรุกที่คณะทำงานกำกับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้ กสทช. ที่เห็นควรสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง ทราบถึงกลไกของหน่วยงานภาครัฐและภาคสังคมที่ดำเนินการร่วมกัน และมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

    ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม ผู้ผลิตโฆษณา และผู้สนใจทั่วไป 200 กว่าคน
    
    กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ให้ความสนใจจำนวนมาก และหวังว่า งานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง