สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไ

กสทช. เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลแก่ 6 โรงเรียนใน จ.สกลนคร
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555  พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี  ประธาน กสทช. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย กสทช.  ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงาน กสทช. ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์  จานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน 6 แห่งได้แก่  โรงเรียนพระปริยัติธรรรมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  โรงเรียนพระปริยัติธรรรมวัดแจงแสงอรุณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรรมวัดทุ่ง  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  โรงเรียนบ้านโพนสวาง และโรงเรียนบ้านบ่อแดง จังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นลดการเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งผู้ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มอบให้ไม่เพียงแต่พระภิกษุ สามเณรเท่านั้น แต่ยังมีประชาชนที่อยู่ในละแวกโรงเรียนด้วย