สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน เพื่อโครงการก่อสร้

กสทช. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
     ในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕  กสทช. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน 
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  นำโดย พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย