สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. เข้าพบผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงการทำงานของ กสทช. จากภาคเอกชน

กสทช. เข้าพบผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงการทำงานของ กสทช. จากภาคเอกชน
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. เดินทางเข้าพบ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และคณะผู้บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงการทำงานของ กสทช. จากภาคเอกชน ณ สำนักงานเดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต