สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพและสาธารณะแห

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพและสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพัฒนาและเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทีวีดิจิตอล ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับ และการเตรียมความพร้อมอย่างสร้างสรรค์”
 

               วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพและสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพัฒนาและเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทีวีดิจิตอล ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับ และการเตรียมความพร้อมอย่างสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคในเขตภาคเหนือ (จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.เชียงราย) ที่มีความสนใจใช้ประโยชน์จากทีวีดิจิตอลในแง่พื้นที่สื่อสาร เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน และเกิดการเตรียมความพร้อมสถานีโทรทัศน์บริการชุมชน กว่า ๗๐ คน ณ ห้องประชุม ๑ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยความคึกคักและตื่นตัวต่อนโยบายการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีจากอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล...