สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันทิศทางสื่อเชิงพาณิชย์” เนื่องในงาน

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันทิศทางสื่อเชิงพาณิชย์” เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ “รวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 5
 

        วันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันทิศทางสื่อเชิงพาณิชย์” ร่วมกับวิทยากร นายบัณฑิต  ลุนทา กรรมการผู้จัดการบริษัทพาราดิซัลมีเดีย/ผู้ผลิตรายการ “คุยกับแพะ” และ  ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ “รวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 5 เรื่อง EDUCATIONAL MEDIA LITERACY : Knowing Deep, Choosing Better, Going Great โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ด้านการออกแบบและการวางแผนผลิตสื่อ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีกับผู้สนับสนุนจากบริษัทชั้นนำทางด้านสื่อและเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและคลังความรู้ในด้านการสื่อสารทางการศึกษาของประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน