สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.สุภิญญาเยี่ยมสำนักงานภูมิภาคเขต10 และร่วมเวทีสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้มแข็งภาคเหนือตอนล่าง

กสทช.สุภิญญาเยี่ยมสำนักงานภูมิภาคเขต10 และร่วมเวทีสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้มแข็งภาคเหนือตอนล่าง
 
                    เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) และได้รับเชิญร่วมออกรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก รายการ “ชวนพี่น้องมองบ้านเมือง” ดำเนินรายการโดย คุณสายหยุด ศรีธรรมมา และเป็นประธานเปิดงานเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก