สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.สุภิญญาพบคณะสภาวิชาชีพสื่อจากอินโดนีเซีย

กสทช.สุภิญญาพบคณะสภาวิชาชีพสื่อจากอินโดนีเซีย
 
Mr. Bambang Harymurti แห่ง Press Council of Indonesia และ Mr Ghofar Ismail เลขานุการเอก สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการสมาพันธ์ด้านสื่อแห่งอินโดนีเซียและผู้สื่อข่าวอาวุโส เข้าพบ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือในกิจการด้านการกำกับดูแลกันเองของสื่อในอาเซียน