สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว... เชื่อมั่น“ศาลปกครอง”ให้ความเป็นธรรมคดี 3จี

กสทช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว... เชื่อมั่น“ศาลปกครอง”ให้ความเป็นธรรมคดี 3จี
 
                เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. )  , พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช. และประธานคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.), ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ กสทช. ด้านกฎหมาย , รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ ,  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และทีมกฎหมาย ตลอดจนคณะทำงานประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ หรือใบอนุญาต 3 จี ได้เข้าชี้แจงข้อมูลต่อศาลปกครอง ตามที่ถูกผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องในคดีดำหมายเลขที่ 2865 / 2555  ห้องพิจารณาคดีที่ 14 ชั้น 3 ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ   
                โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในกิจการโทรคมนาคม  กล่าวว่า คำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นฟ้อง กสทช.ครั้งนี้มิชอบ เนื่องจากก่อนมีมติและยื่นคำฟ้องไม่ได้เปิดโอกาสให้ กสทช. เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่ได้ส่งเอกสารชี้แจงเท่านั้น  และย้ำด้วยว่า การดำเนินการของ กสทช. โดย กทค. ในการประมูลคลื่น 3 จี ในครั้งนี้ ทำด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรก็น้อมรับ  แต่หากโชคร้ายมีการชะลอการดำเนินการครั้งนี้ออกไป ตนมองว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่าการล้มประมูล เมื่อ 2 ปี  ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน  โดยหลังจากที่ กสทช. เข้าชี้แจงต่อศาลปกครองเสร็จสิ้น เวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งศาลยังไม่มีการนัดในการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องนี้แต่อย่างใด