สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กสท) และที่ปรึกษา เยี่ยมเยือนสถาบันการกำกับดูแลการสื่อสารแห่งชาติฝ

กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กสท) และที่ปรึกษา เยี่ยมเยือนสถาบันการกำกับดูแลการสื่อสารแห่งชาติฝรั่งเศส ARCEP)
 
               กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษา เข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ มร. Jacque Stren (Commissioner) และมร. Joel Voel Ratelle (Head of International Affair) ตามคำเชิญของ ARCEP ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารแห่งชาติฝรั่งเศส โดยมีหัวข้อหารือในด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตลาดการสื่อสารของฝรั่งเศส และลักษณะการให้บริการทีวีดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีประเด็นหารือเรื่องการประมูล 3G ของทั้งฝรั่งเศส และของประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส