สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมสัมมนา

กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมสัมมนา
 

  
              กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์   เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ ประกอบการอย่างไรให้มีคุณภาพในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์”

 

โดยมีหัวข้อบรรยาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมาก  อาทิเช่น


            -การเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง
           - จริยธรรมของการจักรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
           - จัดรายการวิทยุอย่างไรให้ถูกใจผู้ฟัง
           - ปัญหาและการแก้ไขการกระจายเสียงวิทยุ

 

มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องร่วมบรรยาย  อาทิเช่น        

             คุณมณีรัตน์   กำจรกิจการ ผอ.กลุ่มกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

             รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานสภากิจการการเผยแพร่เสียงและภาพ            

             ผศ.ดร.วีรพงษ์  พงศ์นิกรกิจ  อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุชุมชนประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี     
             ผศ.ดร. รังสรรค์  ทองทา  อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


              มีผู้ประกอบการในวิชาชีพกระจายเสียง ทั้งวิทยุ-โทรทัศน์ จากหลายจังหวัดในภาคเหนือเข้าร่วมอบรม 350  คน  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมสัมมนา มาแล้ว 3 ภาค   ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฏร์ธานี  ภาคตะวันออก ที่ จ.จันทบุรี  ภาคอีสาน ที่  จ. ขอนแก่น  ดำเนินการจัดอบรมโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ ของ กสทช. ภายใต้ความรับผิดชอบของ  ส่วนงาน  ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์